Våra fastigheter

Här kommer vi beskriva våra fastigheter som vi har i vårt bestånd idag


Visste du att
Det I USA finns fler registrerade person- och lastbilar än vuxna medborgare.
Citat

Friheten är odelbar och kan inte medges i grader.

Maurice Girodias